مرداد ۹, ۱۴۰۲

تأثیر اضافه بهای انرژی بر آندالوزیت

آندالوزیت در حال تطبیق خود با اضافه بهای اجرا شده توسط تولیدکنندگان مواد نسوز برای پوشش افزایش هزینه‌های انرژی در زمانی است که عرضه محدود و […]