تیر ۱۲, ۱۴۰۱

مهندس فرید صفیرى، مدیرعامل شرکت در گفتوگو با ماهنامه تخصصى پردازش در پى کسب موفقیت در ساخت بسیارى از تجهیزات مورد نیاز صنایع فولادى اعلام کرد:

آمادگى “پویاگسترآرمین” براى ارایه خدمات به عموم فعالان معدنى و فلزى در مهندسى معکوس، بومى سازى وطراحى تجهیزات مهم صنعتى کشور شرکت “پویاگستر آرمین” فعالیت خود […]