اسفند ۲۲, ۱۴۰۱

مهندس محسن نادری، مدیر عامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده، ریل، دریا در گفت‌و‌گوی تصویری با گروه رسانه‌ای پردازش اعلام کرد: بهره‌برداری از پایانه مکانیزه ریلی در بندرعباس، زمینه حمل و نقل ۱۰ تا ۵۰ میلیون تن مواد‌معدنی را فراهم خواهد ساخت

یکی از تکالیف اصلی “هیمکو” احداث پایانه مکانیزه ریلی برای انتقال مواد‌معدنی به کشتی و بالعکس با هدف کمک به صنایع‌معدنی است شرکت بین‌المللی همراه جاده، […]