فروردین ۸, ۱۴۰۲

بازار مسکن آمریکا: افزایش نرخ، رکود در پیش است

درحال‌حاضرچند نیروی فزاینده قوی در حال هم‌راستا شدن بوده تا سال ۲۰۲۳ را ازنظر قیمت‌ها و سود جهانی فولاد، به سال بسیار دشوار و شاید حتی […]