شهریور ۲۷, ۱۴۰۲

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش تخصصی تاب‌آ‌وری صنعت فولاد عنوان کرد: تامین مالی صنعت فولاد در اولویت بازار سرمایه

گروه رسانه‌ای پردازش – مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش تخصصی تاب‌آ‌وری صنعت فولاد گفت: صنعت فولاد در بازار سرمایه بالغ‌بر یک […]