شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

مهندس بابک علیزادشهیر در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش اعلام کرد: دولت با حذف قوانین دست‌ و پا گیر راه صادرات فولاد را هموار کند

مهندس بابک علیزادشهیر در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش اعلام کرد با توجه به نیاز ارزی کشور و با وجود برنامه افزایش ظرفیت تولید “فولاد صنعت‌بناب” […]