بهمن ۸, ۱۴۰۲

ارزش بیمه‌نامه‌های صادره صندوق بیمه معدنی ۳۵۸۲۴ میلیارد ریال شد

مجموع بیمه‌نامه‌های صندوق از ابتدای فعالیت تا پایان آذر امسال؛ ۱۹۴۷ فقره گروه رسانه‌ای پردازش – صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ۴۶ بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه به […]