خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

تفاهم نامه سه جانبه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه شریف و گروه سرمایه گذاری غدیر (توسعه همکاری‌ زیست‌بوم نوآوری، جذب و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پرورش نخبگان)

گروه رسانه‌ای پردازش- معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه صنعتی شریف و شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و […]